تلویزیون

وقتش رسیده هم‌زمان با دو مانیتور کار کنید!

استفاده‌‌ی هم‌زمان از دو مانیتور با استقبالی روزافزون روبه‌رو شده است. تعداد قابل‌توجهی از ما، دوستان یا هم‌کاران‌مان هم‌زمان از دو مانیتور استفاده می‌کنیم. به نظر می‌رسد دومانیتوره‌شدن کاربران متناسب با نیازهای شکل‌گرفته در سبک ادامه مطلب