به مناسبت چهل و پنجمین سالروز تاسیس شرکت تکران‌مبرد و همچنین تولد برند ایستکول، این شرکت از تحصیل دانش‌آموزان با استعداد کم‌برخوردار در سال تحصیلی جدید حمایت می‌کند.
دسترسی به امکانات آموزشی، حق طبیعی تمام کودکان سرزمین ماست و ما نیز امیدواریم که هیچ کودکی از فراگیری دانش بازنماند؛ در مسیر تحقق این هدف هم‌راه هم باشیم.